Soulmate, de ándere relatiebemiddeling

De àndere relatiebemiddeling

Geen ontkomen aan: naarmate je ouder wordt, tors je een zwaarder verleden mee. Ook (en vooral) wat de liefde betreft.

En ook al ben je geneigd om met het vorderen der jaren steeds meer ballast overboord te gooien, het verlangen naar oprechte liefde blijft bij elk van ons onaangetast. Zelfs na een parcours van vallen en opstaan, ga je tòch telkens weer op zoek naar een nieuwe kans. Of om het met Toon Hermans te zeggen:

'Ik heb gezocht, gevonden en verloren
En weer opnieuw gezocht totdat ik het weer vond
Een mens wordt zoveel meer dan ééns geboren
En voor wie zoekt is op 'n dag de cirkel rond.'
Hoezo, anders?

'Nòg maar een relatiebureau erbij!', is wellicht je reactie wanneer je voor het eerst van het bestaan van 'Soulmate' hoort of op onze website terecht komt. Begrijpelijk, want het aanbod is inderdaad aanzienlijk. En de sector lijdt nog altijd onder de kwalijke reputatie die hij tot eind jaren negentig had. Ooit waren er in Vlaanderen meer dan vierhonderd relatiebureaus. Na een uitzuivering van overheidswege (zie wetgeving) zouden daar nu nog een 25-tal van overschieten. Die - op een paar details na - dezelfde werkwijze en selectiemethode volgen. Van pure oplichterij is gelukkig nog amper sprake maar toch hoor je nog veel reacties van teleurstelling en ontgoocheling bij klanten van relatiebureaus. De meest gehoorde klachten zijn: onpersoonlijke begeleiding, ondoordachte partnerselectie, onjuiste inschatting van de slaagkansen, oppervlakkige evaluatie.

Daar wil Soulmate het verschil maken. Bij ons ben je geen (dossier)nummer. We maken een erezaak van persoonlijke coaching en persoonlijke matching, Van een grondig doorgenomen verwachtingspatroon. We leven in een jachtige en resultaatgerichte maatschappij. Time is money. Welnu, het kiezen van een soulmate laat zich niet dicteren door deadlines.
Bij ons nemen klant en bemiddelaar/matchmaker samen de tijd om op ontdekkingstocht te gaan en er achter te komen wie wérkelijk bij je past. In overleg en op een zowel empathische als verstandelijke manier brengen we met z'n tweeën je emotionele én intellectuele eigenschappen in kaart. Niet louter aan de hand van een oppervlakkig en vluchtig vragenlijstje, maar door een grondig en diepgaand gesprek.

Pas dan gaan we na wie voor jou aantrekkelijk is en voor wie jij aantrekkelijk bent. Kortom, we gaan samen, als een team, aan de slag om je kansen op een duurzame relatie aanzienlijk te verhogen. Relatiebemiddeling, maar toch een tikje ànders.