Scheiden of blijven

Wat als ... je gevangen zit in een slechte relatie?

Ken je dat gevoel? Je huwelijk of relatie voelt onbehaaglijk aan maar toch ontbreekt het je aan de moed om ‘de grote stap’ te zetten en bij je partner weg te gaan. Zelfs al besef je dat dat de enige juiste beslissing zou zijn. Hoe ontwar je deze knoop? Should I stay or should I go?

Wat als ... je gevangen zit in een slechte relatie? Het zou een sketch kunnen zijn uit het hilarische VTM-programma ‘Wat Als?’, maar voor velen is het bittere realiteit. Volgens onderzoek vraagt één op de vijf vrouwen in een relatie zich wel eens af hoe het zou het zijn om alleen – of met een nieuwe liefde – door het leven te gaan. Deze mijmering hoe  niet alarmerend te zijn, maar wordt proble- matisch als die vraag voortdurend door je hoofd spookt. Want dan wordt de vraag ‘weggaan of blijven?’ nijpend. Diverse onderzoeken tonen aan dat vrouwen vaker ontevreden zijn over hun re- latie dan hun man of vriend. Ze willen meer aan hém sleutelen dan omgekeerd. Echtscheidingen komen drie keer vaker op initiatief van de vrouw tot stand. De belangrijkste reden om weg te gaan: niet met elkaar kunnen praten.


Slapeloze nachten

Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, de vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen, maar ‘Scheiden of Blijven’ van Mira Kirshenbaum doet dat niét. Het bijzondere aan dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen. En op welke gronden. De Amerikaanse Kirshenbaum hee  als relatietherapeute twintig jaar lang mensen geholpen om de beste oplos- sing te zoeken en vat haar kennis en ervaring nu samen in deze praktische gids.
Kirshenbaum begint haar boek met een aantal grote vooroordelen over het huwelijk uit de weg te ruimen, zoals bijvoorbeeld dat een huwelijk zonder ups en downs zou bestaan. Want laten we eerlijk zijn, het huwelijk is voor vele koppels niet geworden wat ze ervan hoopten toen ze elkaar het ja-woord gaven. Dat kan zijn omdat de verwachting niet reëel waren, maar ook omdat mensen veranderen – en niet altijd in goede zin. In elke gezonde relatie ben je soms blij met de ander en soms niet. Maar wat als je het niet meer weet en je niet meer met je relatie bezig bent, maar met de vraag of je zult blijven of weggaan?
“De lach is de lijm van de liefde,” schrij  Kirshenbaum. “Verdeeldheid in het hart gaat samen met afstand in de relatie. Dat zorgt voor meer twijfel; zodanig dat mensen er verstrikt in raken. Wat in elk geval géén goede methode is om uit de twijfel te geraken, is de weegschaal- methode met aan de ene kant wat goed is, aan de andere kant wat niet deugt.”


Wachten op Godot

Onderwerpen die de Amerikaanse bij de horens vat, zijn bijvoorbeeld de basisvoorwaarden voor liefde. Dat betekent: verder kijken dan de kinde- ren en vooral durven onder ogen zien wat je nog aantrekkelijk vindt aan elkaar. Of wat net niet.
Kirshenbaum: “Als je vindt dat je partner niet meer lekker ruikt, hou dan maar op. Hetzelfde geldt als je denkt dat hij gek is of zo lelijk dat je eigenlijk niet met hem naar een feestje dur . Slechte com- municatie is een ander struikelblok. Als je niet meer met elkaar kan praten – écht praten over ergernissen of zaken die scheef lopen tussen jul- lie – is er meestal geen redden meer aan. Want als je de mond gesnoerd wordt, stik je. Wachten tot je partner verandert, is wachten op Godot. De grens is het eindpunt: sommige verschillen kunnen nu eenmaal niet overwonnen worden. Een veldmuis en een huismuis kunnen niet samenleven.”
Kirshenbaum reikt in toegankelijke taal een stappenplan aan waarmee de eeuwige twijfelaar een beslissing kan nemen. Ook voor hen die al beslist hebben, kan het boek achteraf inzicht geven. Of om het met de conclusie van de auteur te zeggen: “ls je besluit te blijven, zal je door dit boek het waardevolle in je relatie ontdekken. Maar als je besluit weg te gaan, dan zal het duidelijk worden waarom en dan geef je twee mensen hun vrijheid terug. Alles is beter dan eindeloos blijven twijfelen en uitstellen.”


Geen Weg terug

We willen hier zeker geen pleidooi houden voor het opbreken van je relatie of huwelijk. Bezint eer ge begint, is ook in deze een gouden raad. Psychotherapeute Patricia Meyntjens haalt op haar website haar jarenlange ervaring aan wanneer ze stelt: “Van de koppels die ondanks hun problemen besloten bij hun partner te blij- ven, blijkt 78% na vijf jaar opnieuw gelukkig te zijn met de relatie. Dat hee  vooral te maken met het feit dat de problemen van voorbijgaande aard bleken te zijn en opgelost werden. Bijvoor- beeld ziekte, werkloosheid of verliefdheid op een ander. Bovendien ervaren partners hun geluk in een relatie als sterker en waardevoller als ze samen diepe dalen hebben doorstaan. Ze hebben geleerd te accepteren wat er niet is.”
Wees ook indachtig dat er (meestal) geen weg terug is wanneer jullie beslissen om uit elkaar te gaan. Neem dus geen lichtzinnig besluit, maar probeer de zaak nog te redden bijvoorbeeld door in relatietherapie te gaan. Kan het ooit nog goed komen? Natuurlijk! Mits beide partners het nog wel willen en ze er beiden evenveel energie in wil- len steken. Mensen scheiden niet te snel, mensen in langdurige relatie hebben juist een vrij lange adem. Vaak blijven ze té lang, melken ze de relatie uit, proberen ze alles om te redden wat er te red- den valt. Al dan niet voor de kinderen. Niets mis mee ... Als je dan uiteindelijk toch besluit te gaan scheiden, heb je in ieder geval het gevoel dat je er alles aan hebt gedaan. Of zoals Dr. Phil, de popu- laire Amerikaanse psycholoog zegt: ‘You have to earn your way out’. Klopt als een bus, maar ... niet ten koste van jezelf.


De mening van Kathleen Callewaert

Wie trouwt, hoopt op een mooie en gelukkige toekomst. Het is daarom belangrijk om vooraf samen uit te zoeken wat jullie precies van jullie relatie verlangen. Zo vermijd je dat je plots moet vaststellen dat jullie andere levensplannen hebben en dus eigenlijk niet compatibel zijn.
Zit je relatie in een dip, onderzoek dan of het de sleur is die toeslaat. Bedenk hoe het leven zou zijn zonder je partner. Zijn jullie van elkaar vervreemd of is de liefde op? Er kunnen heel wat oorzaken zijn waarom je aan je relatie begint te twijfelen. Bij verstoorde huwelijken ligt het probleem vaak bij de communicatie. Start met je partner een gesprek over gevoelens en ga samen op zoek gaan naar mogelijkheden om weer dichter bij elkaar te komen. Achterhaal waar jullie behoeftes liggen. Wat wil jij en wat wil je partner? Je zal het gevoel hebben dat je je partner opnieuw leert kennen. Hou er evenwel rekening mee dat zulke gesprekken jullie ook verder uit elkaar kunnen drijven: misschien zijn jullie elkaar ontgroeid en vlotten diepgaande gesprekken niet meer. Roep in dat geval professionele hulp in van een relatietherapeut om elkaar weer beter te begrijpen en jullie relatie alsnog te redden.
Scheiden of blijven – daar kan je over nadenken nadat je alles geprobeerd hebt. Dat betekent niet dat je je eigen geluk dient weg te cijferen. Ga zeker niet tegen je gevoel in: het heeft geen zin om een huwelijk in stand te houden uit medelijden of ‘voor de kinderen’. Weeg alles zorgvuldig af en neem voor jezelf de juiste beslissing. Een gezonde relatie zorgt voor een gelukkig leven. Een slechte relatie veroorzaakt stress, ongeluk en drama.

Bron: Karaat - December 2016